• Το Γραφείο

  Το Γραφείο

  Από το 1998 και μέχρι σήμερα το πολυπρόσωπο σχήμα του γραφείου αποτελείται από έμπειρα στελέχη και συνεργάτες για την πληρέστερη κάλυψη των νομικών σας αναγκών.

 • Οι Συνεργάτες

  Οι Συνεργάτες

  Σήμερα το γραφείο μας στελεχώνεται από τα πέντε βασικά στελέχη που συνδέονται δεκαετίες με το Γραφείο και επτά νέους συνεργάτες.

 • Οι Υποθέσεις

  Οι Υποθέσεις

  Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του δικαίου και παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 • Η Φιλοσοφία

  Η Φιλοσοφία

  Στόχος μας είναι η παροχή νομικών συμβουλών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της σύχρονης και απαιτητικής πραγματικότητας, με πλήρη συναίσθηση του μεγέθους της ευθύνης μας προς τους πελάτες μας.

Καλωσορίσατε

 

Σε μία εποχή που η κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς τους εκπροσώπους της Δικαιοσύνης, στερούμενη με αυτόν τον τρόπο τον μοναδικό πραγματικό παραστάτη της στις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις της καθημερινότητας που απαιτεί ολοένα και περισσότερα και προσφέρει όλο και λιγότερα, ο ρόλος του Δικηγόρου οφείλει να προσαρμοστεί αναλόγως.

Με αυτήν την πεποίθηση και με σύμμαχο την πολυετή εμπειρία του γραφείου μας στο μεγαλύτερο εύρος των νομικών ζητημάτων που μπορεί να ανακύψουν στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των εταιριών, ασκούμε, με επαγγελματισμό και συνέπεια, το Δικηγορικό λειτούργημα με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας προς τους πελάτες μας και έχοντας πλήρη επίγνωση της ανάγκης της κοινωνίας για μια νομική κοινότητα η οποία θα βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και όχι απέναντί της. 

 

 

 

Το Γραφείο

 

Από το 1984 και μέχρι σήμερα το γραφείο μας, στελεχωμένο από εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες, προσφέρει πλήθος νομικών υπηρεσιών καλύπτοντας όλο το εύρος του Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού και Διοικητικού δικαίου.

Με μεγάλη εξειδίκευση στους κλάδους του Διοικητικού, Φορολογικού, Ασφαλιστικού και Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και γενικότερα στο Δημόσιο Δίκαιο, το γραφείο μας αναλαμβάνει το χειρισμό και την διεκπεραίωση παντώς είδους νομικών υποθέσεων με επιμέλεια, επαγγελματισμό, ταχύτητα και εχεμύθεια.

Αναλαμβάνουμε την δικαστική σας εκπροσώπηση ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών, και Διοικητικών Ελληνικών Δικαστηρίων από τον κατώτερο βαθμό έως τα ανώτατα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, καθώς και την εκπροσώπησή σας ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής.

Δραστηριοποιούμαστε, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της συμβουλευτικής δικηγορίας, επιδιώκοντας την διαφύλαξη των συμφερόντων των ιδιωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και των εταιριών κάθε νομικής μορφής.

Με ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σας παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η προσεκτική μελέτη κάθε δικογραφίας και η συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται σε κάθε στάδιο της πορείας της υποθέσεώς του, αποτυπώνουν τα υψηλά κριτήρια παροχής υπηρεσιών που έχουμε θέσει ως γραφείο.

Τέλος, πληρότητα στην κάλυψη των αναγκών των πελατών παρέχει η συνεργασία με δίκτυο επαγγελματιών και συμβούλων (συμβολαιογράφων, λογιστών, ελεγκτών, μηχανικών, πραγματογνωμόνων, οικονομικών συμβούλων κλπ.) σε τομείς όπου το δικηγορικό επάγγελμα τελεί εν σχέσει αλληλεπίδρασης. 

 

 

 

 

Στελέχη

Δημήτριος Κυριακόπουλος

Ιδρυτής του γραφείου, ασκεί συμβουλευτική και μάχιμη δικηγορία με πολυετή και εκτεταμένη ειδίκευση στους κλάδους του Δημοσίου και Αστικού Δικαίου.

Προβολή

Πηνελόπη Καρτσούνη

Στέλεχος του γραφείου με πολυετή πείρα στους κλάδους του Ασφαλιστικού, Εργατικού και Αστικού Δικαίου και μεγάλη εμπειρία στα Συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Προβολή

Ιωάννης Μακρής

Στέλεχος του γραφείου με πολυετή πείρα στους κλάδους του Διοικητικού, Ποινικού και Αστικού Δικαίου με μεγάλη εξειδίκευση στο Δίκαιο των Ο.Τ.Α.

Προβολή

Μαρίνος Μακρόγλου

Στέλεχος του γραφείου με πολυετή πείρα στους κλάδους του Εμπορικού, Διοικητικού και Αστικού Δικαίου, και μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις ακινήτων.

Προβολή

Κωνσταντίνος Βατάλης

Στέλεχος του γραφείου με πολυετή πείρα στους κλάδους του Διοικητικού, Συνταγματικού και Αστικού Δικαίου, με μεγάλη εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Προβολή

Νομικά Νέα

Ρητές δεσμεύσεις ζητα η Τρόικα μέσω του απαντητικού email από την ελληνική κυβέρνηση ενώ απαιτούν να παρθούν και τα «προληπτικά» μέτρα όπως η επαναφορά της εισφοράς αλληλεγγύης στα επίπεδα πριν την μείωση του 30% αλλά και την θέσπιση κριτηρίων στην ρύθμιση ων 100 δόσεων.

Αλλαγές στον νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με δύο κεντρικούς στόχους.

Ψηφίστηκε ο Nόμος 4305/2014 - "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις"

Στις περιπτώσεις που δέχεστε τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες σχετικά με την διευθέτηση των οφειλών σας, πρέπει να  έχετε υπ’όψιν σας και να προσέχετε αν όσα αναφέρονται στο άρθρο.

Στείλτε μας το ζήτημα που σας απασχολεί ώστε να λάβετε μια πρώτη κατευθυντήρια σχετική ενημέρωση.

Προβολή

Συνεργάτες

Επικοινωνία

Οδός Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη

ΤΚ: 54623

 

Τηλ 1: 2310 - 263.169

Τηλ 2: 2310 - 280.293

Fax:    2310 - 272.233