2310 263169 & 2310 280293
Το γραφείο μας
Από το 1984 και μέχρι σήμερα το γραφείο μας, στελεχωμένο από εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες, προσφέρει πλήθος νομικών υπηρεσιών καλύπτοντας όλο το εύρος του Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού και Διοικητικού δικαίου. Με μεγάλη εξειδίκευση στους κλάδους του Διοικητικού, Φορολογικού, Ασφαλιστικού και Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου και γενικότερα στο Δημόσιο Δίκαιο, το γραφείο μας αναλαμβάνει το χειρισμό και την διεκπεραίωση παντώς είδους νομικών υποθέσεων με επιμέλεια, επαγγελματισμό, ταχύτητα και εχεμύθεια.
Περισσότερα
Το γραφείο μας

Τελευταία Νέα

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ