2310 263169 & 2310 280293

Αστικό Δίκαιο

 

 

Κλάδος Αστικού Δικαίου

 

 

Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του αστικού δικαίου και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που μπορεί να ανακύψει στα πλαίσια του. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 

  • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης (κατοικίας και επαγγελματικές). Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις μισθωτικών διαφορών (απόδοση μισθίου / αγωγές για μισθώματα).
  • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης ακινήτων σε συνεργασία με πεπειραμένους επαγγελματίες άλλων κλάδων (συμβολαιογράφους, κτηματομεσίτες, φοροτεχνικούς).
  • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εργολαβικών συμβάσεων και συμβάσεων real estate.
  • Εκπροσώπηση και παροχή νομικών υπηρεσιών ενώπιον όλων των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ/ Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολόγιο/ Δήμοι). Έλεγχοι τίτλων κυριότητος ακινήτων.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις εμπράγματου  (αγωγές νομής / διεκδικητικές αγωγές) και ενοχικού δικαίου (αγωγές γα αδικοπραξίες).
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις κληρονομικού δικαίου. Σχεδιασμός και κατάρτιση διαθηκών, καταπιστευμάτων. Εκτέλεση διαθηκών. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη δυνατή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (συναινετικά διαζύγια και κατ’ αντιδικία, διατροφές και επιμέλεια τέκνων, δικαστική συμπαράσταση).
  • Νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για θέματα Δικαίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις προσβολής προσωπικότητας δια του τύπου.
  • Νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για θέματα Δικαίου Καταναλωτή.
  • Εκπροσώπηση σε διαιτητικές διαδικασίες.