2310 263169 & 2310 280293

Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

 

 

Κλάδος Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου

 

 

Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του εργατικού δικαίου και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που μπορεί να ανακύψει στα πλαίσια του. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 

 

  • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις σε σχέση με εργατικά ατυχήματα
  • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση σε διαφορές από συμβάσεις αορίστου χρόνου, από συμβάσεις έργου / εργασίας.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις, υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης.
  • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από ασφαλιστικές υποχρεώσεις ιδιωτών και εταιριών, κατάστρωση ασφαλιστικού πλάνου ιδιωτών και εταιριών.