2310 263169 & 2310 280293

Φορολογικό Δίκαιο

 

 

 

Κλάδος Φορολογικού Δικαίου

 

 

Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του φορολογικού δικαίου και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που μπορεί να ανακύψει στα πλαίσια του. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 

 

  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε φορολογικές υποθέσεις. Εκπροσώπηση ενώπιον φορολογικών αρχών.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις τελωνειακών παραβάσεων.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε θέματα σχετικά με το Φ.Π.Α.
  • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις σε σχέση με φορολογικά ποινικά αδικήματα.