2310 263169 & 2310 280293

Κωνσταντίνος Βατάλης

Στέλεχος του Δικηγορικού Γραφείου Δημήτριου Κυριακόπουλου και Συνεργατών.

 

  • Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1999).
  • Αριστούχος πτυχιούχος του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. στον κλάδο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών (2003).
  • Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Κάτοχος άδειας άσκησης του Δικηγορικού επαγγέλματος στην Γερμανία (,,,,,,)

Από το έτος 2000 συμμετέχει στο συνεργατικό σχήμα του δικηγορικού γραφείου «Δημήτριου Κυριακόπουλου και Συνεργατών» στη Θεσσαλονίκη. Έχει διατελέσει μέλος της Γ.Σ. Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής για δύο χρόνια, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής και μέλος της επιτροπής για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών καθώς και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Α.Π.Θ.. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Α.Π.Θ.. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος του Ελληνικού Συμβολαιογραφικού Ινστιτούτου και ιδρυτικό μέλος του σωματείου γερμανόγλωσσων νομικών Βόρειας Ελλάδας.

 

Κύριο Πεδίο Ενασχόλησης:

 

- Διοικητικό Δίκαιο:

α. Δίκαιο των Δημοσίων Έργων και Προμηθειών.

β. Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος.

γ. Πολεοδομικό – Χωροταξικό Δίκαιο.

δ. Δημόσιο Υπαλληλικό – Πειθαρχικό Δίκαιο.    

- Φορολογικό Δίκαιο.

- Αστικό Δίκαιο.

- Εμπορικό Δίκαιο.

Ειδικότερα, έχει ασχοληθεί με ζητήματα δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τόσο συμβουλευτικά όσο και δικαστικά. Ακόμη έχει εκτεταμένο συγγραφικό έργο στα πλαίσια σχολιασμού της νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, προσωπικών του μονογραφιών καθώς και συμμετοχή στην επιμέλεια της συγγραφής διδακτικών βοηθημάτων και συλλογών νομοθεσίας.