2310 263169 & 2310 280293

Ποινικό Δίκαιο

 

 

Κλάδος Ποινικού Δικαίου

 

 

Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που μπορεί να ανακύψει στα πλαίσια του. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 

  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις τροχαίων ή εργατικών ατυχημάτων.
  • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις πταισμάτων, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.
  • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις σε σχέση με εγκλήματα κατά της τιμής και της υπόληψης (συκοφαντική δυσφήμιση κτλ), καθώς και εγκλήματα σχετικά με την παραβίαση των νόμων περί απορρήτου της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/97). 
  • Νομική και δικαστική εκπροσώπηση για υποθέσεις σε σχέση με φορολογικά ποινικά αδικήματα, ποινικές ευθύνες των αιρετών και σε εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.